www.postomino.pl

Sprawdzanie statusu wniosków dowodowych złożonych w Urzędzie Gminy Postomino

UWAGA

Jeśli wnioskowałeś o dowód osobisty na nowych zasadach (po 1 marca 2015 r.) status takiego wniosku możesz sprawdzić wyłącznie na stronie obywatel.gov.pl

Aplikacja pozwala na sprawdzenie, na jakim etapie znajduje się realizacja wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Aby sprawdzić status sprawy:

  1. wpisz swój PESEL w polu "numer PESEL",
  2. wciśnij przycisk "sprawdź status".
Sprawdź status wniosku

Sprawdź status wniosku

Wprowadź numer PESEL złożony z 11 cyfr